BIOWA s.r.o.

Společnost BIOWA s.r.o. je od roku 2006 etablovaný partner v oblasti řešení likvidace a zpracování odpadních a dešťových vod. Naším trvalým cílem je být vnímán obchodními partnery a investory jako spolehlivý dodavatel dílčích i komplexních dodávek a s tím spojených kvalifikovaných servisních služeb.

Portfolio a obsah námi dodávaných služeb je tvořena těmito aktivitami:

BIOWA, s.r.o. - čistírny odpadních vod

  • Vlastní výroba plastového sortimentu pro stavebnictví a průmysl a čerpacích objektů
  • Dodávka biologických čistíren odpadních vod
  • Servisní, projektová činnost a inženýrská činnost
  • Poradenství v oblasti likvidace odpadních vod  a prodej produktů s tím spojených

Dynamika rozvoje společnosti si v průběhu let vyžádala několik systémových a  strukturálních změn. Tyto změny proběhly především v optimalizaci výrobního procesu, řízení obchodních případů a vztahů, posílení a stabilizací našeho servisního a administrativního týmu a zajištění finanční nezávislosti na cizích peněžních zdrojích.

I v budoucnu bude společnost BIOWA s.r.o. usilovat o udržení rozvoje ve všech uvedených oblastech její působnosti, věnovat pozornost a pružně se přizpůsobovat náročným hospodářsko-ekonomickým změnám vnějšího prostředí.   

 

domovní ČOV velké ČOV poradenství projekt a dokumentace

záruční a pozáruční
servis

 

BIOWA s.r.o.
Zemědělská 108
250 66 Zdiby

Tel. / Fax: +420 284 686 080
Mobil: +420 775 722 600, 601
BIOWA, s.r.o.