Co je předmětem dodání v základním provedení

Čistírna odpadních vod

Předmětem dodávky je kompletní, komplexně vyzkoušená domovní čistírna odpadních vod sestávající se z celoplastové PP nádrže, přítokového potrubí DN 125, odtokového potrubí DN 125, technologické vestavby (denitrifikace, nitrifikace, separace) a provzdušňovacího a přečerpávajícího systému.

domová čistiareň odpadových vôd domová čistiareň odpadových vôd domová čistiareň odpadových vôd

 

Uzamykatelný kryt ČOV

Jednolitý kryt v zelném provedení, který nemá problém se designově zakomponovat do vaší zahrady.  Je vyráběný z UV stabilního PP. Novinkou je uzamykání krytu, které slouží hlavně jako ochrana pro děti. Kryt je součástí ČOV už v základním provedení.

uzamykateľný kryt čov kľúče od čov domová čistička

 

dúchadlo k ČOVDmychadlo

Dmychadlo SECOH slouží na provzdušňování jednotlivých částí v ČOV. S čistírnou je propojené ¾ hadicí, která se nachází v 50 DN chráničce. Dmychadlo může být umístěné max. 5 metrů od čistírny. Pokud by byla tato vzdálenost větší, je potřebné dmychadlo umístit do šachty na dmychadlo, viz doplňkový sortiment. Dmychadlo je součástí ČOV  už v základním provedení.

Akumulace: akumulační zařízení

Akumulační zařízení slouží na akumulování nárazově přitečených odpadních vod (např. vypuštění vany, pračky, …) o objemu cca 160 l. Naakumulovaná odpadní voda odtéká z ČOV kontinuálním odtokem 3-4 l/min. Akumulace je součástí ČOV už v základním provedení.