O firmě Aquatec

Společnost AQUATEC VFL s.r.o. na základě dlouholetých zkušeností mezinárodního týmu spolupracovníků v oblasti čistění odpadních vod přináší inovovaný a unikátní model domovní čistírny odpadních vod, který je také nosným bodem jejího výrobního programu, v rámci kterého nabízí úplnou typovou řadu čistíren odpadních vod od domovních, montovaných a kompaktních železobetonových až do 20 000 EO.

Základní filozofií firmy je dodávat na evropský a světový trh čistírny, které po technologické stránce splňují nejpřísnější kritéria v evropském měřítku, co do požadované kvality vypouštěných vod, použitých materiálů, statické odolnosti, nenáročnosti obsluhy a v neposlední řadě cenové dostupnosti.

Vertical Flow Labyrinth – VFL

Společnost AQUATEC VFL s.r.o. využívá ve svých čistírnách dlouhodobě osvědčený systém kontinuálního biologického čištění odpadních vod s integrovanou akumulací nárazově přitékajících vod. Technologie je známá pod mezinárodním názvem Vertical Flow Labirinth – VFL (tzv. vertikálně přetékající labyrint). Na Slovensku i ve světě je autorsky a patentově chráněna. Technologie VFL zabezpečuje vysokou kvalitu vyčištěné vody, nízké investiční a provozní náklady.

Společnost v roce 2012 zřídila linku rotačního odlévání plastů a rozšířila portfolio své působnosti v oblasti dešťové vody produkcí podzemních i nadzemních nádrží s kompletní technologickou vybaveností. V oblasti distribuce pitné vody společnosti začala vyrábět rotačně odlévané vodoměrné šachty vysoké kvality.

Společnost AQUATEC VFL s.r.o. se ve spolupráci se svými autorizovanými prodejci a servisními středisky zaměřuje na poskytování souvisejících služeb s maximálním zřetelem na spokojenost svých zákazníků. Realizuje vlastní vývoj a návrh výrobků. Vysoce kvalifikovaní pracovníci zabezpečují poradenství, dopravu, instalaci i spuštění do provozu. Úplnou samozřejmostí je poskytování záručního, pozáručního a technologického servisu na nejvyšší úrovni.

Hlavní pilíře rozvoje společnosti:

2004
 • založení společnosti, začátek výroby domovních čistíren AT s použitím patentované technologie VFL. Domovní čistírny se schopností akumulace nárazově přitečených odpadních vod bez vyplavování aktivního kalu z ČOV. Společnost působí na slovenském trhu.
2006
 • Test účinnosti domovních čistíren AT ve smyslu normy EN12566-3 vykonaný v německém Prüfinstitut für Abwassertechnik Aachen
 • stavba sídla společnosti v průmyslovém areálu v Dubnici nad Váhom a vytvoření vnějších skladových prostor
 • výroba ČOV AT zřízena i v partnerské společnosti v Litvě
 • vstup společnosti na český a polský trh
2007
 • značka shody CE. Společnost jako první na Slovensku vydala Prohlášení o shodě ve smyslu normy EN 12566-3
 • vstup společnosti na maďarský a ukrajinský trh
 • začátek realizace komunálních čistíren odpadních vod v Sýrii
2008
 • rotačně odlévaný designový kryt na ČOV s uzamykáním
 • rotačně odlévaný kónický nástavec na ČOV AT10 a AT 12
 • rotačně odlévaná šachta na dmychadlo s designovým uzamykatelným krytem
 • získání certifikátu ISO 9001 a ISO 14001
 • ČOV AT byla na veletrhu CONECO 2008 oceněna zlatou plaketou
 • vstup společnosti na francouzský, španělský, rumunský a slovinský trh
2009
 • test účinnosti „Veolia Protokol“ vykonaný v německém Prüfinstitut für Abwassetechnik Aachen
 • rozšíření skladových prostor – stavba skladové haly a vytvoření dalších vnějších skladových prostor
2011
 • splnění podmínek Aretté ve smyslu platné francouzské legislativy
 • zřízení grafického pracoviště designu výrobků pro rotační odlévání plastů
 • vstup společnosti na německý trh
2012
 • zřízení linky rotačního odlévání plastů
 • začátek produkce rotačního odlévání plastů. Výroba podzemních a nadzemních nádrží na dešťovou vodu, vodoměrných šachet
 • začátek výroby vlastních forem pro rotační odlévání plastů
2013
 • zřízení e-shopu rotačně odlévaných výrobků
2014
 • vstup společnosti na italský trh
   

 

Aquatec VFL, čistiarne odpadových vôd