Roto nádrže a jímky

 ke stažení plastové nádrže

Podzemní plastové nádrže  - typ TH (horizontální, ležaté)Roto nádrže a jímky
 • Objem 2,3 až 6,2 m3
 • Nízká hmotnost
 • Dlouhá životnost
 • Rotační odlévání bez svárů a spojů
 • Jednoduchá manipulace, předpřipravené úchyty
 • Uložení na zhutněný podsyp bez betonu
 • Jednoduché a cenově dostupné osazení
Horizontální podzemní plastové nádrže typu TH jsou vyrobené z prvotřídního polyetylénu technologií rotačního odlévání plastů.
- polyetylén, naturální barva, Ø revizního otvoru 600 mm, přítok a odtok z nádrže DN125, standardně pro přítokové potrubí v hloubce od 50 cm.
 
Nádrže TH se při vyloučení výskytu spodní vody osazují na zhutněný podsyp (tříděný říční štěrk frakce 4/8 mm) bez betonové základní desky. Nádrž se obsypává tříděným říčním štěrkem frakce 4/8 mm rovnoměrně ve vrstvách po 30 cm.  
 
Horizontální podzemní plastové nádrže mají v ceně uzamykatelný kryt standard zelený. Kryty jsou UV stabilizované a pochozí.
   
Typ Objem nádrže
m3

Délka nádrže
mm

Celková výška nádrže
mm
Podklad
TH 2,3 2,30 2400 1500 podsyp
TH 3,15 3,15 2400 1700 podsyp
TH 4,2 4,20 2400 1920 podsyp
TH 5,2 5,20 2400 2120 podsyp
TH 6,2 6,20 2400 2300 podsyp
   
  
Podzemní plastové nádrže - typ T (vertikální, stojaté)Roto nádrže a jímky
 • Objem 1 až 4 m3
 • Nízká hmotnost
 • Dlouhá životnost
 • Rotačně odlévané nádrže bez svárů a spojů
 • Uložení bez obetonování, stačí pouze základní železobetonová deska

Stojaté podzemní plastové nádrže typu T jsou vyrobené z prvotřídního polyetylénu technologií rotačního odlévání plastů.
- polyetylén, naturální barva, Ø revizního otvoru 600 mm, přítok a odtok z nádrže DN125, standardní pro přítokové potrubí v hloubce od 50 cm.

Nádrž se při vyloučení výskytu spodní vody osazuje na železobetonovou základovou desku síly 15 cm s přesahem půdorysu nádrže rovnoměrně o 20 cm. Nádrž se obsypává tříděným říčním štěrkem frakce 4/8 mm rovnoměrně ve vrstvách po 30 cm.  
   
Nádrže se standardně dodávají bez krytu, který si zákazník doobjednává. 
Kryty jsou uzamykatelné nerezovými zámky, UV stabilizované a pochozí.
  
Typ Objem nádrže
m3
Průměr nádrže
mm
Celková výška nádrže
mm
 Podklad
T 1 1,0 1200 1750 betón
T 2 2,0 1600 1880  betón
T 3 3,0 1900 2000  betón
T 4 4,0 2000 2250  betón

  

Možnost doobjednat (podle typu nádrže):
 • Kryt standard
 • Filtrační koš
 • Bezpečnostní rošt
 • Nástavce